Jste zde: unipetrol.cz > CZ > Výzkum > Anorganika
velikost písmen:AAA
 
 

Anorganika

Výzkum, vývoj nových a optimalizace stávajících anorganických technologií jsou podpořeny dlouhou tradicí, systematicky budovaným technickým a přístrojovým zázemím, detailní znalostí českého chemického průmyslu a v neposlední řadě i četnými kontakty s řadou akademických výzkumných pracovišť. Samozřejmostí je přístup všech výzkumných pracovníků VÚAnCh k veřejným zdrojům dat (internet, odborné databáze a publikace) a k unikátnímu souboru informací obsažených ve více než 3000 vlastních studií a výzkumných zpráv.

VÚAnCh je schopen na základě laboratorních a poloprovozních experimentů (studiem reakční kinetiky, fázových rovnováh, materiálových a entalpických bilancí) určit rozhodující parametry procesu a následně optimalizovat příslušné technologické operace (rozpouštění, krystalizaci, promývání a separaci fází, sušení, kalcinaci, mletí, aglomeraci). Výstupem zpravidla bývají komplexní návrhy nového zařízení (resp. úpravy zařízení současného) a podrobné podklady pro technologické reglementy, přičemž je brán zřetel na konkrétní podmínky v místě realizace.

Představu o možnostech a schopnostech VÚAnCh lze získat z následujících příkladů řešených projektů:

 
 
 
Značky Skupiny ORLEN