Jste zde: unipetrol.cz > CZ > Výzkum > Odpady
velikost písmen:AAA
 
 

Odpady

Řešením výzkumných úkolů týkajících se odpadů a ekologie obecně se VÚAnCh zabývá již od svého založení. Se stoupajícím významem této problematiky, pramenícím zejména ze stále přísnější legislativy a ze zvyšujících se cen za likvidaci odpadů, roste i četnost a rozsah projektů či zakázek, které s touto oblastí souvisí.

VÚAnCh svým partnerům nabízí spolupráci při:

  • ​​úpravách technologií vedoucích ke snížení produkce odpadů,
  • regeneraci a recyklaci odpadů,
  • odstraňování nebezpečných kontaminantů z odpadních vod (procesy srážení, filtrace, sorpce atd.),
  • zhodnocení odpadních materiálů,
  • vývoji nových sanačních postupů,
  • likvidaci plynných emisí (návrh vypírek, filtrů, sorbentů).

VÚAnCh snižuje náklady na řešení těchto úkolů využíváním vlastní laboratoře analytické chemie a skupiny měření emisí.

Představu o možnostech a schopnostech VÚAnCh lze získat z následujících příkladů řešených projektů:

​​​
​Odkaz​

Laboratoř analytické chemie​

 
Soubor ke stažení​

Akredit. zkoušky​ [57 kB]

 
 
 
 
Značky Skupiny ORLEN