Proč jsou auta takovým problémem pro životní prostředí


O životní prostředí se dnes začíná zajímat stále více lidí. V tomto ohledu se pak často mluví o vlivu automobilové dopravy, ať už na kvalitu ovzduší či globální oteplování. Je zde vidět nejrůznější snahy tyto vlivy omezit, v posledních letech pak snahou o přechod na elektromobily. Mnoho lidí však pochybuje, že dopad, který automobily mají, je skutečně tak velký.

 

elektrických aut je čím dál víc

 

Je pravdou, že když srovnáme běžný vůz například s elektrárnou či továrnou, pak ta vyprodukuje mnohem více spalin a znečišťujících látek. To je také hlavní argument, který zastánci spalovacích motorů používají. Ve srovnání se skutečně velkými znečišťovateli jsou zplodiny, které automobil vyprodukuje, skutečně zanedbatelné.

 

Ovšem zároveň je pravdou, že se zde nebere v úvahu jeden velmi podstatný faktor, a to celkový počet automobilů. Ten totiž neustále roste, a navíc v některých zemích lidé dávají značnou přednost silným vozidlům typu SUV, jejichž míra znečišťování ovzduší je mnohem vyšší. K tomu lze navíc přidat i podvody u emisních měření, které jsou častější, než bychom si mohli myslet. Najednou pak zjistíme, že množství škodlivých látek a skleníkových plynů, které všechna auta za den vyprodukují, není zas až tak malé.

 

auta jsou zdrojem znečištění ovzduší

 

Samostatnou kapitolou je pak nákladní a kamionová doprava. I ta se s postupující globalizací trhu neustále rozšiřuje, a všichni víme, že kamiony patří k nejvíce znečišťujícím typům aut. Pokud se jich tedy bude po našich silnicích prohánět čím dál více, míra škodlivin v ovzduší bude neustále narůstat. Zvláště když vezmeme v úvahu, že na rozdíl od osobních automobilů zde není žádný plán, jak tyto emise snížit.

 

Rozhodně bychom tedy neměli auta jako zdroj znečištění podceňovat. Jistě, neznamená to, že bychom si hned měli běžet koupit elektrický automobil, avšak přeci jen se můžeme snažit omezit počet svých jízd a snažit se co nejvíce využívat hromadnou dopravu. Tím naší planetě prospějeme nejvíce.